0 Kč
 • KENYA VOLUNTARY DEVELOPMENT ASSOCIATION

KVDA je domorodá, nepolitická, non-sektářská a nezisková organizace působící v Keně. Tato organizace byla založena v roce 1962 jako organizace pracovního tábora registrovaná podle zákona o společnostech. V roce 1993 byla KVDA registrována jako nevládní organizace zavedením zákona o koordinaci nevládních organizací.

Posláním KVDA je prosazovat mír a porozumění prostřednictvím mezinárodního dobrovolnictví spolu s udržitelným rozvojem na místní úrovni. KVDA se domnívá, že silná osobní a globální změna nastává, když lidé spolupracují, budují mezikulturní přátelství a mobilizují své zdroje na podporu rozvoje proti závislosti.

WEB KVDA

CÍL

Tato organizace se snaží o to, aby komunity sledovaly dění okolo nich, mobilizovaly své zdroje a převzaly vlastní zodpovědnost za svůj rozvoj. Dále o to, aby mladí lidé našli cestu k zážitkovému vzdělávání právě díky dobrovolné službě. 

ZÁKLADNÍ HODNOTY

 • Podpora dobrovolnictví
 • Transparentnost a odpovědnost
 • Účastnické hodnocení projektů
 • Vlastnictví místních komunit pro projekty
 • Průběžný výzkum a vývoj
 • Pravidelné sledování projektů
 • Učitelská organizace
 • Dokumentace o procesech a událostech

 • KENOSIS FOUNDATION

KENOSIS KF je nezisková, dobrovolná organizace registrovaná dne 7. července 2017 pod číslem 7 zákona o indických svědectvích z roku 1882 (s číslem BMH-4-00312-2017-18). Hlavní vizí KF je umožnit vzdělávání ženám, mládeži, dětem (zejména dívkám) a budovat tak v Indii lepší život. Již od svého počátku se včetně vzdělávání dále zaměřují na zdravotní péči, ekonomickou přípravu mladých lidí, na podporu života ve venkovských oblastech, na podporu obětí zneužívání, obětí fyzického obtěžování a ekonomicky slabších skupin společnosti. Jsou odkázáni pouze na pomoc mezinárodních dobrovolníků. Jejich sídlo se nachází ve městě Bangalore, stát Karnataka v Indii.

WEB KF

CÍL

Posláním KF je povzbudit mladé lidi k dobrovolné práci v rozvojových zemích. Očekávají, že se tento druh dobrovolné práce včas stane normou. Vzhledem k tomu, že se k nim připojuje stále více lidí, usilují o vytvoření nadnárodního společenství s vášní sloužit, učit se, chápat, učit a inspirovat.

ZÁKLADNÍ HODNOTY

 1. Zodpovědnost
 2. Inovativnost 
 3. Poskytování důvěryhodné služby 
 4. Důstojnost a práva
 5. Úsilí a dychtivost
 6. Podpora jiných kultur
 7. Udržitelnost 
 8. Vášeň pro rozvoj lidské důstojnosti
 9. Zodpovědnost a transparentnost
 10. Příspěvek (pomoc tam, kde je potřeba) 
 11. Společnost 
 12. Komunita
 13. Kultura

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.