0 Kč

Hlavní činností spolku ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, formální i neformální vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.


Poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. (www.icmjh.eu)

Naše ICM je akreditované pracoviště MŠMT a je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 42 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz.

Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.

  • KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY PRO MLÁDEŽ

Cílem je podpora rozvoje klíčových dovedností mladých lidí, vytváření kontaktů studentů se zaměstnavateli v ČR i v zahraničí, bezproblémový přechod absolventů do praxe, individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství a organizace rozvojových kurzů, tréninků a workshopů.

  • AKREDITACE EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY

Hostitelská, vysílající, koordinující organizace. 

  • EVROPSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS+

Účast, příprava a realizace projektů. ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.

  • PODPORUJEME PARTICIPACI MLÁDEŽE

Participaci podporujeme aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o dění kolem nich a jejich aktivní účast na společenském dění.

  • REALIZUJEME AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ
  1.  STRATEGII DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020
  2.  STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2020
  3.  KONCEPCI PODPORY MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2014 - 2020
  4.  EVROPSKOU STRATEGII PRO MLÁDEŽ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.